přeskoč na menu a obsah stránky
Vláda České republiky realizuje vládní kampaň STOP násilí na dětech
O kampani

Deklarace Výboru pro práva dítěte RVLP ČR přijatá u příležitosti 50. výročí přijetí Deklarace o právech dítěte a 20. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte

Deklarace Výboru pro práva dítěte (.pdf)

„Děti jsou jedním z nejdůležitějších a nejkrásnějších smyslů našeho života. Tvrdím, že jsou těmi skutečnými V.I.P. Do dětí vkládáme své naděje, sny a neuskutečněné touhy. I nejchudší rodina má ve svých dětech nesmírné bohatství. Kdyby naše kampaň zabránila byť jedinému násilí vůči nevinnému dítěti, měla smysl.“

Michael Kocáb
ministr pro lidská práva

Vládní kampaň STOP násilí na dětech 2009

Cíl:
 zvýšit povědomí veřejnosti o násilí, formách, příčinách, následcích
 přispět ke zvýšení citlivosti vůči násilí
 snížit toleranci vůči všem formám násilí na dětech

Odborná veřejnost: prohlubování odbornosti, zvýšení osobní angažovanosti v proaktivním postoji k násilí
Občanská veřejnost: veřejné diskuze a monitoring vládních aktivit
Rodičovská veřejnost: zvyšování zodpovědnosti za výchovu dětí a pomoc – pozitivní rodičovství
Děti: porozumění právu na ochranu před násilím a aktivní participace na preventivních strategiích násilí


Poslání: upozornit, že násilí na dětech je základní problém nás všech a zvýšit povědomí o všech formách násilí na dětech


Motto: Mezinárodní den prevence týrání dětí není jen 19. listopad, je to každý den.


Děti se učí tím, jak žijí

  • Dítě, které je nadměrně kritizováno, se učí odsuzovat.
  • Dítě, které vyrůstá v neláskyplném prostředí, se učí prát a zápasit.
  • Dítě, které bývá vystavováno posměchu, se začíná stydět.
  • Dítě, které je ponižováno, ztrácí sebedůvěru.
  • Dítě, které je obklopeno tolerancí, se učí trpělivosti.
  • Dítě, které je chváleno, získává sebedůvěru.
  • Dítě, se kterým se jedná čestně, se učí spravedlnosti.
  • Dítě, které vyrůstá v přátelské atmosféře, se naučí laskavosti.
  • Dítě, které žije obklopené pocitem bezpečí, se učí důvěře.
  • Dítě, které je bezvýhradně akceptováno a milováno, je schopno prožívat láskyplné vztahy a lásku. (FILIUM)
Další kategorie
zobrazení od 7.května 2009:
Počítadlo návštěvnosti
Vládní kampaň Stop násilí na dětech    email: info@stopnasilinadetech.cz
mapa stránek   prohlášení o přístupnosti   Všechna práva vyhrazena: Úřad vlády ČR
logo