přeskoč na menu a obsah stránky
Vláda České republiky realizuje vládní kampaň STOP násilí na dětech
Média a děti

V současném mediálním světě hrají média jednu z nejdůležitějších rolí v životě dětí. Děti tráví hodiny hraním her na počítači, surfováním po internetu nebo sledováním televize. Většina dětí vlastní mobilní telefon. Komunikační technologie dětem slouží k chatování, blogování, poslouchání hudby, hraní her online, seznamování s novými lidmi. Uvedený výčet však bezpochyby není úplný.

Média mají v dnešní době moc a jistě není přehnané, když jsou sama často označována jako „čtvrtá moc“ v návaznosti na trojí dělbu moci, tedy na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Přestože si tuto skutečnost většina z nás uvědomuje, jen málokdo ví, jaká úskalí média pro děti přinášejí. Zejména, když si uvědomíme, že děti ve většině případů ovládají počítač zdatněji, než-li jejich rodiče. Naše děti se již do doby nových informačních technologií narodily, zatímco generace jejich rodičů se s nimi jen obtížně seznamuje a ještě obtížněji sleduje jejich vývoj. Rodiče tak mohou jen těžko zachytit a pochopit potenciální nebezpečí, které dětem hrozí.

V poslední době se stále častěji objevují slova jako cyberbullying neboli kyberšikana, grooming, hoax, flaming, online dětská pornografie a další.

Pojem cyberbullying je podrobně vysvětlen v části o formách násilí. Jde vlastně o formu šikany přes elektronická zařízení.

Grooming popisuje situaci, kdy se dospělý seznámí přes internet s dítětem, vyláká jej na schůzku obvykle za účelem sexuálního zneužití.

Hoax je řetězová zpráva, která šíří poplašnou nebo nebezpečnou informaci.

Flamingem se rozumí umísťování vědomě nepřátelských a urážlivých vzkazů na internet s cílem někoho "vytočit".

zdroj: saferinternet.cz

Pravidla bezpečného soužití rodičů a dětí na internetu

Internet a moderní technologie s sebou přinesly řadu pozitiv, nesmíme však zavírat oči i před jejich stinnými stránkami a naše děti na práci s nimi připravit.

Další kategorie
zobrazení od 7.května 2009:
Počítadlo návštěvnosti
Vládní kampaň Stop násilí na dětech    email: info@stopnasilinadetech.cz
mapa stránek   prohlášení o přístupnosti   Všechna práva vyhrazena: Úřad vlády ČR
logo