I DĚTI MAJÍ SVÁ PRÁVA! MÁŠ JE I TY!
Tvoje práva jsou zakotvena v Úmluvě o právech dítěte i v zákonech České Republiky
Pokud máš dojem, že jsi vystavený/á nepřiměřenému zacházení či týrání, vyhledej si v části kontakty libovolnou linku důvěry, krizové centrum nebo jiné uvedené pracoviště a spoj se s nimi. Jsou připraveni ti pomoct.
Na linky důvěry i na krizová centra se můžeš obrátit i v případě, kdy si nejsi jistý/á, zda jde skutečně o nepřiměřené zacházení či týrání. Pokud nevíš, na které pracoviště se máš obrátit, zavolej na nejbližší linku důvěry, kde ti určitě poradí. Na linky důvěry můžeš volat i anonymně - to znamená, že nemusíš uvádět své jméno, ani adresu.
Pokud máš dojem, že jsi vystavený/á nepříjemnému zacházení, svěř se také osobě, které důvěřuješ – rodičům, příbuznému, paní učitelce, rodičům kamaráda, vedoucímu z kroužku nebo třeba sportovního oddílu. Nezůstávej se svými starostmi sám/sama! I kolem tebe jsou lidé, kteří ti pomohou!
Na dalších řádcích se můžeš seznámit s častými formami nepřiměřeného zacházení či týrání.
Dětské krizové centrum
241 48 41 49
Linka Bezpečí
800 15 55 55