přeskoč na menu a obsah stránky
Vláda České republiky realizuje vládní kampaň STOP násilí na dětech
Dokumenty

Sociologický průzkum

Koncem roku 2008 realizovala agentura INRES-SONES pro Úřad vlády sociologický průzkum na téma " Postoje občanů ČR k vybraným otázkám práv dětí", se zvláštním důrazem na na téma násilí na dětech. Některá dílčí zjistění průzkumu uvádíme níže.

Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008 - 2018

Problematika násilí na dětech je celosvětovým problémem. Násilí na dětech nelze akceptovat, a to v žádné z jeho forem. "Každé násilí je neospravedlnitelné, neomluvitelné, nepřípustné, v rozporu s právy dětí a lze mu předcházet". Stávající platná legislativa není v České republice náležitě dodržována. V současné době neexistují souhrnná validní data o násilích na dětech v České republice. Pilotní studie uvádějí nepřesné mnohdy zavádějící údaje. Existuje odběr dat v rámci resortu Ministerstva práce a sociální věcí, Ministerstva zdravotnictví, České školní inspekce a Ústavem pro informace ve vzdělání. Připravovaný registr dětských úrazů poskytne data pouze o úmyslných úrazech/úrazech způsobeným fyzickým násilím. Jedná se o meziresortní a mezioborovou problematiku, která musí být řešena systémově.

Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008 - 2018 (.pdf)

Další kategorie
zobrazení od 7.května 2009:
Počítadlo návštěvnosti
Vládní kampaň Stop násilí na dětech    email: info@stopnasilinadetech.cz
mapa stránek   prohlášení o přístupnosti   Všechna práva vyhrazena: Úřad vlády ČR
logo