Související odkazy

Linky důvěry v krajích
Zde naleznete důležité kontakty na linky důvěry ve svém kraji.

STŘEP, o.s., české  centrum  pro sanaci rodiny se od roku 1995 věnuje sanaci  ohrožených rodin s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku různé míry  zanedbávání  péče.  V  těchto rodinách poskytuje sociálně aktivizační služby  pro  rodiny  s  dětmi  nebo vykonává sociálně-právní ochranu dětí v rozsahu  daném pověřením. Dále se věnuje prosazování zájmů ohrožených rodin s dětmi na legislativní úrovni, rozvoji metodik a jejich zavádění do praxe, publikační   a   vzdělávací  činnosti  (akreditované  vzdělávací  programy, semináře, konference).
Internetové stránky naleznete na : www.strep.cz

Dětské krizové centrum, o.s. (DKC) se zabývá již od roku 1992 jako specializované pracoviště odbornou pomocí týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem v ČR (syndrom CAN). DKC zajišťuje komplexní psychosociální pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodinám, vykonává sociálně právní ochranu dětí, dále poskytuje tyto sociální služby: krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a telefonická krizová pomoc. Nonstop Linku důvěry provozuje DKC na čísle 2 41 48 41 49 a internetové poradenství prostřednictvím e-mailu problem@ditekrize.cz.
Internetové stránky naleznete na : www.dkc.cz

Amnesty International
Internetové stránky naleznete na: www.amnesty.cz

Centrum pro rodinu a sociální péči
Kurzy efektivního rodičovství pomáhají rodičům osvojit si pozitivní výchovný přístup vycházející z principů vzájemného respektu, rovnosti a zodpovědnosti. Jedná se o výchovu, která leží mezi dvěma extrémy – výchovou bez hranic a výchovou v okovech. Dětem dává na jedné straně svobodu a na straně druhé vymezuje pevné hranice této svobody. Současně platí, že jak míra svobody tak i nastavení hranic vždy odpovídá věku a vyspělosti dítěte.
Internetové stránky naleznete na : www.efektivnirodicovstvi.cz a www.pozitivnirodicovstvi.cz

Safer Internet

Safer Internet - Internetové stránky naleznete na: www.saferinternet.cz

Další kategorie
zobrazení od 7.května 2009:
Počítadlo návštěvnosti
Vládní kampaň Stop násilí na dětech    email: info@stopnasilinadetech.cz
mapa stránek   prohlášení o přístupnosti   Všechna práva vyhrazena: Úřad vlády ČR
logo